Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
28.04.2022, 15:45

QRS Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Niniejszym informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. powołało dotychczasowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję oraz powołało p. Macieja Klimczaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje w zakresie wszystkich ww. powołanych osób.
Pan Sebastian Buczek – Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez towarzystwo Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. W 1996 roku pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. Od 1996 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 roku pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 roku Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od 2 listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion Sp. z o.o. Od sierpnia 2007 roku jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz jest Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego. Sebastian Buczek jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem w towarzystwie Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 do 2001 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa kolejno na stanowiskach inspektora, specjalisty, starszego specjalisty. Od 2001 do 2007 pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., kolejno na stanowiskach: Prawnika oraz Inspektora Nadzoru, Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. Od 2006 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także pełnił funkcję Członka Zarządu. Od grudnia 2002 do 2006 roku był prokurentem ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A. Od sierpnia 2007 roku jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2 listopada 2021 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion Sp. z o.o. Od września 2020 r. Członek Zarządu Quercus Agent Transferowy sp. z o.o. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 do 1998 roku pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach. Od 1998 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Operacyjnego pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru. Od sierpnia 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego. Od grudnia 2019 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w tym od stycznia 2020 r. pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku zajmując od 1999 r. stanowisko Dyrektora Oddziału CitiGold, a od 2005 r. Dyrektora Rozwoju Bazy Klientów CitiGold. Od 2006 r. pracował dla Grupy ING na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży w ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A., a od 2007 r. Członka Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A. Od kwietnia 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 r. pracował w kancelarii Salans D. Oleszczuk kancelaria prawnicza Sp. k. (obecnie Dentons Europe Oleszczuk Sp. k.). W 2007 r. pracował w kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. (obecnie Noerr Biedecki sp. k). Od 2007 r. do 2009 r. pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kolejno na stanowisku Referenta, Starszego Referenta i Specjalisty. Od 2009 r. pracuje w Quercus TFI S.A. kolejno na stanowisku Młodszego Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Z-cy Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Prawnych. Od 2017 r. do 2018 r. był prokurentem Quercus TFI S.A. Od kwietnia 2018 r. był Członkiem Zarządu, a od czerwca 2021 r. jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej iWealth Management sp. z o.o. Od 2019 r. jest członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w tym do grudnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Od grudnia 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Capitea S.A. Od września 2020 r. Członek Zarządu Quercus Agent Transferowy sp. z o.o. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Maciej Klimczak – Członek Zarządu Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2006 do 2007 r. pracował w Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o. Od 2008 do 2010 r. pracował w Banku Millennium obsługując klientów zamożnych. Od 2010 r. pracuje w Quercus TFI S.A. początkowo na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Dystrybucji a obecnie na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji. Od listopada 2021 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność ww. osoby nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Paweł Sanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1995-97 pracował jako analityk w spółce zarządzającej III Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako doradca prezesa ds. strategii w TUiR Partner S.A. oraz zastępca dyrektora Biura Sieci w TUiR Warta S.A. Od 2000 r. tworzy Instytut Monitorowania Mediów, gdzie od ponad 10 lat jest jego Prezesem. W 2004 roku został współzałożycielem i Prezesem Zarządu wydawnictwa PRoto.pl. W 2008 r. po przejęciu rumuńskiej spółki monitorującej media MediaTrust Romania SRL, został powołany na członka Zarządu tej spółki. Był członkiem rad nadzorczych, w tym spółki K2 Internet S.A. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, w tym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Działalność Pana Pawła Sanowskiego nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Janusz Nowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami. Posiada długoletnią praktykę prawniczą z zakresu obsługi postępowań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rynku nieruchomości. W latach 1985-95 prowadził indywidualną praktykę zawodową. Od 1995 r. jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej BNT s.c. w Warszawie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2013 roku. Działalność Pana Janusza Nowickiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Jerzy Cieślik – Członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Cieślik jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1971-1991 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W latach 1990-2003 był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu spółek Ernst&Young w Polsce, a w latach 1996-2000 Prezesem Zarządu Ernst&Young S.A. Od 2004 roku jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie). Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 roku. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność Pana Jerzego Cieślika nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Dawid Prysak – Członek Rady Nadzorczej Pan Dawid Prysak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia na kierunku Ekonomia Menedżerska. Posiada również dyplom ukończenia studiów MBA Finance. Od ponad czterech lat zatrudniony jest w STS S.A., od stycznia 2019 r. na stanowisku Dyrektor Finansowy. W latach 2010-2016 pracował w działach finansowych globalnych firm Nordic Gaming Group oraz Betsson Group. Od czerwca 2020 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Atal S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Działalność Pana Dawida Prysaka nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Dariusz Olczyk – Członek Rady Nadzorczej Pan Dariusz Olczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zarządzania (prowadzone we współpracy z Central Connecticut State University). W latach 1991-1993 był Specjalistą ds. sieci telewizji kablowej w Goset – Service Sp. z o.o. Od 1993 r. do 1996 pracował jako Doradca techniczny w Arcodan Sp. z o.o. W latach 1993-2011 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Od 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. Jest założycielem Lokum Deweloper S.A. Pan Dariusz Olczyk jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Działalność Pana Dariusza Olczyka nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: - § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty