Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
29.04.2022, 8:11

IZS Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021

Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, że sprawozdanie Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021 sporządzone przez Stalprofil S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.izostal.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty/ Informacje niefinansowe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty