Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
4.05.2022, 13:16

QRS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r.:
1. Pan Sebastian Buczek Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 714 315 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 27,17 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 11,41 2. Pan Jakub Głowacki Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 000 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 000 000 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 24,28 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,20 3. Jakub Głowacki spółka komandytowa Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 3 479 430 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 479 430 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 14,08 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 5,91 4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 278 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 278 000 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 17,31 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 7,27 5. Artur Paderewski Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 2 085 362 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 085 362 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 8,44 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 3,54 6. Paweł Cichoń Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 260 680 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 260 680 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,10 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,14 Podstawa prawna: - art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty