Trwa ładowanie...
Notowania

BMC SRR /2021: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

Korekta raportu Grupy za rok 2021 – uzupełnienie o oświadczenia Rady Nadzorczej
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej uzupełnienie skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021. Do opublikowanych wcześniej elementów raportu okresowego, załączamy Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta. Niniejsze uzupełnienie (w trybie korekty) raportu okresowego pozostaje bez wpływu na dane finansowe i treść sprawozdania.

Załączniki

Inne komunikaty