Trwa ładowanie...
Notowania

OBL Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wynikach kontroli Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu (dalej: „Urząd”, „Organ”) w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2017 r.
W ocenie Organu: 1.Spółce nie przysługiwało prawo rozliczenia w deklaracjach VAT-7 kwot podatku naliczonego określonych w fakturach wystawionych przez kontrahentów, 2.Spółka nie opodatkowała dostaw dokonanych na jej rzecz przez kontrahentów na zasadzie odwrotnego obciążenia z chwilą poszczególnych dostaw. W związku z powyższym, w ocenie Urzędu, Spółka w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. zaniżyła kwoty należnego podatku o 1,8 mln zł, co wraz z jednoczesnym w ww. okresie zawyżeniem przez Spółkę podatku naliczonego nad należnym, stanowi łączną wartość przedmiotu sporu wyliczoną przez Urząd w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r., która wynosi 4,7 mln zł. Emitent aktualnie wraz z doradcami prawno-podatkowymi analizuje szczegółowo Wyniki Kontroli oraz możliwości złożenia korekty uprzednio złożonych deklaracji podatkowych lub kontynuację sporu w postępowaniu podatkowym. Spółka będzie informować o dalszych istotnych działaniach w niniejszym temacie w raportach bieżących i okresowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty