Trwa ładowanie...
Notowania
CSY: strona spółki
13.05.2022, 18:57

OZE Zawarcie istotnych umów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy objęcia akcji, Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. zawarł z Solar Innovation S.A. (dawniej: Ciasteczka z Krakowa S.A.) (dalej: „Kontrahent”) następujące umowy:
1) umowę objęcia akcji w wyniku której Emitent objął 16 mln akcji serii E Kontrahenta za łączną cenę emisyjną w wysokości 16 mln zł; 2) umowę sprzedaży 61 udziałów w spółce Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie (nr KRS: 0000452669), które stanowią ok. 51% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach w Semper Power sp. z o.o., za łączną cenę 16 mln zł, w wyniku której Kontrahent stał się większościowym wspólnikiem w tej spółce; 3) umowę potrącenia wierzytelności opisanych w pkt 1-2 powyżej, na podstawie której obie wierzytelności umorzyły się w całości.

Inne komunikaty