Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2022 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki SW Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgłoszenie kandydatur Pana Andrzeja Zawistowskiego, Pana Jeffrey Boswell i Pana Macieja Karnickiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem na dzień 25 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Andrzej Zawistowski, Pan Jeffrey Boswell i Pan Maciej Karnicki wyrazili zgodę na kandydowanie na Członków Rady Nadzorczej Spółki. CV kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty