Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-03
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/ WARWICK S.A.
25,00
0,00
2023-01-04
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku przez SECO/WARWICK S.A.
22,60
0,00
2022-12-15
SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego
21,40
-1,87
2022-11-14
SWG QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16,80
0,00
2022-09-09
SWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13,80
0,00
2022-05-26
SWG Korekta raportu dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
15,40
0,00
2022-05-25
SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
16,00
0,00
2022-05-25
SWG Powołanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. na nową kadencję
16,00
0,00
2022-05-25
SWG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
16,00
0,00
2022-05-25
SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
16,00
-3,75
2022-05-20
SWG Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
15,00
0,00
2022-05-19
SWG Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
14,00
+0,71
2022-05-16
SWG QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,10
-0,71
2022-04-29
SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.
14,50
0,00
2022-04-29
SWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 25 maja 2022 r.
14,50
0,00
2022-04-22
SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021
14,60
-0,68
2022-01-18
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez SECO/WARWICK S.A.
16,50
+1,21
2021-12-17
SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego
16,40
-0,61
2021-11-29
SWG QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,60
0,00
2021-10-29
SWG Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
15,80
-2,53
  • Poprzednia strona
  • z 28
  • Następna strona