Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-16
SWG Informacja o zdarzeniu mającym wpływ na skonsolidowany zysk netto za rok 2023 - utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego
32,00
0,00
2024-01-15
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku przez SECO/WARWICK S.A.
30,00
0,00
2023-12-14
SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego
29,00
0,00
2023-11-30
SWG Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A.
28,20
+6,38
2023-11-14
SWG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,80
+0,69
2023-09-26
SWG Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK do roku 2026
25,60
-2,34
2023-09-22
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
25,60
0,00
2023-09-21
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
25,60
0,00
2023-09-20
SWG Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
25,60
0,00
2023-09-20
SWG Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
25,60
0,00
2023-09-08
SWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26,00
0,00
2023-07-25
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
28,00
0,00
2023-07-19
SWG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28,20
0,00
2023-07-18
SWG Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2022-2024 za rok obrotowy 2022
27,40
+2,92
2023-06-07
SWG Powołanie Prezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. na kolejną kadencję
29,00
0,00
2023-06-07
SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku
29,00
0,00
2023-06-07
SWG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 czerwca 2023 r.
29,00
0,00
2023-06-07
SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
29,00
0,00
2023-05-16
SWG QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25,80
+16,28
2023-05-11
SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.
23,60
+5,93
  • Poprzednia strona
  • z 29
  • Następna strona