Trwa ładowanie...
bEstwjPF
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-06-11
SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.
14,60
+0,68
2021-06-10
SWG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 10 czerwca 2021 r.
14,20
+2,82
2021-06-10
SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
14,20
+2,82
2021-05-14
SWG QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,50
0,00
2021-05-13
SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.
13,10
+3,05
2021-05-13
SWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 10 czerwca 2021 r.
13,10
+3,05
2021-04-27
SWG Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
13,30
+1,50
2021-04-22
SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za rok 2020
13,30
0,00
2021-04-22
SWG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
13,30
0,00
2021-04-22
SWG R /: formularz raportu rocznego
13,30
0,00
2021-01-22
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A
14,00
-3,57
2020-11-30
SWG QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,20
0,00
2020-11-03
SWG Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
13,60
+3,68
2020-11-02
SWG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
13,60
+3,68
2020-11-02
SWG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
13,60
0,00
2020-10-30
SWG Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2019
13,60
0,00
2020-10-29
SWG Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
13,60
0,00
2020-10-27
SWG Informacja o skupie akcji własnych realizowanym poprzez Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
14,00
0,00
2020-10-08
SWG Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
14,10
0,00
2020-10-02
SWG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
14,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona
bEstwjQn