Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2024 roku.

1) SW Holding Sp. z o.o., 3.387.139 akcji, które uprawniały do 3.387.139 głosów, co stanowiło 52,65% głosów na ZWZ oraz 33,87% ogólnej liczby głosów.
2) SPRUCE HOLDING, LLC, 1.091.952 akcji, które uprawniały do 1.091.952 głosów, co stanowiło 16,97% głosów na ZWZ oraz 10,92% ogólnej liczby głosów. 3) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 789.000 akcji, które uprawniały do 789.000 głosów, co stanowiło 12,26% głosów na ZWZ oraz 7,89% ogólnej liczby głosów. 4) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, 640.798 akcji, które uprawniały do 640.798 głosów, co stanowiło 9,96% głosów na ZWZ oraz 6,41% ogólnej liczby głosów. 5) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, 389.654 akcji, które uprawniały do 389.654 głosów, co stanowiło 6,06% głosów na ZWZ oraz 3,90% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Inne komunikaty