Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od SW Holding – Akcjonariusz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami] w związku ze zmianą udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik 1. Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.pdf Opis: 1. Treść zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Załączniki

Inne komunikaty