Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Informacja o zdarzeniu mającym wpływ na skonsolidowany zysk netto za rok 2023 - utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Emitent”) mając na względzie rzetelną komunikację, informuje o podjęciu w dniu 16 kwietnia 2024 r. decyzji o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2023 oraz w sprawozdaniu finansowym spółki zależnej Retech Systems LLC za rok 2023 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie ok. 2,2 mln USD (tj. ok. 8,8 mln PLN wg kursu USDPLN na dzień 29 grudnia 2023 r.). Utworzone aktywo zwiększy poziom skonsolidowanego zysku netto Grupy SECO/WARWICK za rok 2023.
Decyzja została podjęta w związku z uprawdopodobnieniem się możliwości stopniowego rozliczenia w przyszłych okresach skumulowanych strat podatkowych spółki Retech Systems LLC i została uzgodniona z audytorem Spółki KPMG Audyt. Podana kwota jest oszacowana wstępnie a jej ostateczna wartość zostanie podana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2023 r. Przekazanie raportu rocznego SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2023 zaplanowane jest na 24 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty