Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty