Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 13 czerwca 2024 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A (dalej; „ZWZ”) w dniu 13 czerwca 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez ZWZ podjęte, do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty