Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu zawiadomienie Spółki sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust.2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami] w związku ze zmianą stanu posiadania akcji własnych Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty