Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122 294128 108114 098116 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3448 1106 4725 019
Zysk (strata) brutto2 2205 9036 0543 185
Zysk (strata) netto1 1816 0334 4713 202
Przepływy netto16 52112 860-6 341-6 112
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 3808 333-7 848-8 942
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 419-1 307-1 817-2 302
Przepływy netto z działalności finansowej6 5605 8343 3245 132
Aktywa razem490 394456 596462 244432 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania293 735263 095259 898237 702
Zobowiązania długoterminowe46 87547 32243 34243 640
Zobowiązania krótkoterminowe246 860215 773216 556194 062
Kapitał własny195 134192 124201 144194 032
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,9718,6719,5518,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,120,590,430,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów275 226236 990451 536523 506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 79311 59722 88529 504
Zysk (strata) brutto10 1349 88720 25725 651
Zysk (strata) netto8 3257 85615 29519 054
Przepływy netto1 553-6 767-15 563975
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 83612 65637 98234 111
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 931-5 931-10 053-21 799
Przepływy netto z działalności finansowej648-13 492-43 492-11 337
Aktywa razem344 310331 823441 923473 441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania165 016147 625252 329299 124
Zobowiązania długoterminowe29 88427 34429 74637 538
Zobowiązania krótkoterminowe135 132120 281222 583261 586
Kapitał własny179 294184 198189 119174 371
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,4317,9018,3816,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,810,761,491,85
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport