Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 116128 10856 51972 182
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 8728 1102 2531 884
Zysk (strata) brutto1 7965 9031 6901 494
Zysk (strata) netto1 3046 0331 1811 409
Przepływy netto7 91312 860-2 4211 314
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6288 333-3 217-3 497
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 147-1 307-1 373-498
Przepływy netto z działalności finansowej7 3945 8342 1695 309
Aktywa razem355 770456 596331 386311 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania174 955263 095147 292127 448
Zobowiązania długoterminowe29 39447 32226 29026 561
Zobowiązania krótkoterminowe145 561215 773121 002100 887
Kapitał własny180 815192 124184 094184 011
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,5718,6717,8917,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,590,120,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów463 197389 480451 536523 506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 01119 03522 88529 504
Zysk (strata) brutto19 45417 15420 25725 651
Zysk (strata) netto16 91413 77315 29519 054
Przepływy netto1 28216 354-15 563975
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 56236 37637 98234 111
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 553-7 028-10 053-21 799
Przepływy netto z działalności finansowej273-12 994-43 492-11 337
Aktywa razem456 596444 055441 923473 441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania263 095262 024252 329299 124
Zobowiązania długoterminowe47 32247 39029 74637 538
Zobowiązania krótkoterminowe215 773214 634222 583261 586
Kapitał własny192 124181 179189 119174 371
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,6717,6118,3816,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,641,341,491,85
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport