Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 z dnia 14.12.2023 r., która określiła cele jednostkowe na rok 2024 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 (dalej: „Program”). Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu.
W skali całej Grupy Kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. jest skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej, który na rok 2024 został ustalony na poziomie 31,4 mln zł. Ww. kwota skonsolidowanego zysku netto nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z Programem. Ramowe warunki Programu określono uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 października 2021 roku. Opis ramowych warunków Programu został opublikowany raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 7.10.2021 r. Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty