Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2022 r. byli:
1) SW Holding Sp. z o.o., który dysponował 3.387.139 głosami, tj. 59,86% głosów na ZWZ oraz 32,89% ogółu głosów. 2) SPRUCE HOLDING, LLC, który dysponował 1.091.952 głosami, tj. 19,30% głosów na ZWZ oraz 10,60% ogółu głosów. 3) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 600.000 głosami, tj. 10,60% głosów na ZWZ oraz 5,83% ogółu głosów. 4) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, który dysponował 389.654 głosami, tj. 6,89% głosów na ZWZ oraz 3,78% ogółu głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Inne komunikaty