Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
26.05.2022, 13:14

LKD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 22.06.2022 r. oraz projekty dokumentów

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22.06.2022 roku, na godzinę 12.00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna).
Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów dokumentów, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostaną zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. Ogłoszenie wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/wza/

Załączniki

Inne komunikaty