Trwa ładowanie...
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
27.05.2022, 12:58

ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Pana Artura Jadeszko (dalej: Akcjonariusz) o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez Akcjonariusza do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Pełna treść złożonego przez Akcjonariusza zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty