Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-12-22
ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.
12,65
-0,40
2022-12-22
ATA Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów.
12,65
-0,40
2022-12-05
ATA Przegląd opcji strategicznych
13,50
-0,37
2022-06-30
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2022 roku
10,00
0,00
2022-06-03
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
11,40
+3,51
2022-05-31
ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.
10,85
-1,38
2022-05-31
ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza Spółki
10,85
-1,38
2022-05-27
ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
13,00
-13,46
2022-05-27
ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
13,00
-10,77
2022-05-26
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021
12,40
+4,84
2022-05-23
ATA Wyrażenie przez Zarząd ATC Cargo S.A. zgody na zbycie przez Akcjonariusza 1.250.000 akcji imiennych serii A
11,70
+5,56
2022-05-18
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 18 maja 2022 roku
11,70
-2,56
2022-04-21
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
11,75
+5,96
2022-04-19
ATA Informacja w przedmiocie pism, które wpłynęły od Pana Artura Jadeszko (Akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu Spółki)
12,00
-2,50
2022-03-17
ATA Informacja w przedmiocie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na Emitenta
10,50
+16,19
2022-03-16
ATA Zawarcie znaczącego aneksu do umowy z JYSK Sp. z o.o.
10,00
+1,00
2022-02-01
ATA Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku
8,90
0,00
2021-08-30
ATA Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
12,20
0,00
2021-06-30
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2021 roku
10,70
-10,28
2021-06-04
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
8,95
-3,35
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona