Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-05-29
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
12,85
+5,06
2024-05-29
ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
12,85
+7,39
2024-05-29
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
12,85
0,00
2024-05-09
ATA Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku
12,30
+5,28
2024-03-06
ATA Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji dotyczących Loconi Intermodal S.A.
13,20
-1,52
2024-01-31
ATA Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku
14,05
-0,36
2023-12-28
ATA Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
12,95
-6,56
2023-11-06
ATA Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku
16,50
-9,39
2023-07-28
ATA Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku.
26,40
-3,79
2023-06-30
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2023 roku
26,40
+4,92
2023-06-30
ATA Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022 w części na dywidendę dla akcjonariuszy i w części na kapitał rezerwowy.
22,50
+17,33
2023-06-02
ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
22,10
+6,33
2023-06-02
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
22,10
+6,33
2023-06-01
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
23,20
-4,74
2023-03-08
ATA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
18,50
-0,27
2022-12-22
ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.
12,65
-0,40
2022-12-22
ATA Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów.
12,65
-0,40
2022-12-05
ATA Przegląd opcji strategicznych
13,50
-0,37
2022-06-30
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2022 roku
10,00
0,00
2022-06-03
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
11,40
+3,51
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona