Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów59 30250 48550 81149 482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 522923166-192
Zysk (strata) brutto1 4541 214149-19
Zysk (strata) netto5968411675
Przepływy netto5 2412 3582 401-1 207
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 8814 805632-1 738
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-277-229-189-177
Przepływy netto z działalności finansowej-1 364-2 2181 957708
Aktywa razem71 31763 88962 51549 768
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 94942 94342 56430 092
Zobowiązania długoterminowe5837748941 291
Zobowiązania krótkoterminowe49 36642 16941 67028 801
Kapitał własny20 09719 54018 77118 363
Kapitał zakładowy663663663663
Liczba akcji (tys. szt.)6 630,946 630,946 630,946 630,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,032,952,832,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,090,130,030,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów196 834151 308161 629178 170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 744159-4 6914 719
Zysk (strata) brutto1 170577-5 6814 132
Zysk (strata) netto694318-1 9842 144
Przepływy netto-731-7 2756833 966
Przepływy netto z działalności operacyjnej69-5 4205 4867 515
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-873-645-5 025-4 222
Przepływy netto z działalności finansowej73-1 210222673
Aktywa razem49 76845 91539 42464 453
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 09226 43721 80645 584
Zobowiązania długoterminowe1 2911 4207589 442
Zobowiązania krótkoterminowe28 80125 01721 04836 142
Kapitał własny18 36318 03817 60417 741
Kapitał zakładowy663663663663
Liczba akcji (tys. szt.)6 630,946 630,946 630,946 630,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,772,722,652,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,100,05-0,300,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)