Trwa ładowanie...
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
22.12.2022, 17:36

ATA Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku, otrzymał od akcjonariusza Spółki „WBW INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Akcjonariusz) zawiadomienie, zgodnie z którym w wyniku nabycia przez Akcjonariusza akcji Spółki doszło do przekroczenia przez Akcjonariusza 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pełna treść złożonego przez Akcjonariusza zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty