Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATA Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podaje do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2024 roku:
- przychody ze sprzedaży: 99,1 mln zł (w porównaniu do 85 004 862,87 zł w I kwartale 2023 roku), - zysk netto: 2,7 mln zł (w porównaniu do 4 947 772,31 zł w I kwartale 2023 roku) - EBITDA: 3,7 mln zł (w porównaniu do 7 041 558,03 zł w I kwartale 2023 roku). Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za I kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za I kwartał 2024 roku. W I kwartale 2024 roku na wyniki finansowe Spółki nadal w znacznej mierze oddziaływały czynniki związane z poziomem stawek za fracht morski (niższe stawki niż te które miały wpływ na wyniki za I kwartał 2023 roku), a także dodatkowo sytuacja na wschodniej granicy Polski, która wpłynęła na ograniczenie rozwoju działalności Emitenta związanej z kolejową obsługą graniczną w tamtym rejonie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Michał Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

Inne komunikaty