Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
28.12.2023, 12:55

ATA Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI numer 15/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku niniejszym informuje o podjęciu w dniu 28 grudnia 2023 roku decyzji w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych, o którym mowa w wyżej wymienionym raporcie.
W ramach przeglądu dokonano analizy wielu możliwości dalszego rozwoju Spółki, z uwzględnieniem warunków obecnej sytuacji w gospodarce oraz w branży Spółki i w efekcie Zarząd Spółki podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, o którym mowa powyżej. Zarząd Spółki ocenił, że bieżąca strategia rozwoju ATC Cargo S.A. jest aktualnie optymalna z punktu widzenia realizacji celów biznesowych Spółki oraz budowy wartości dla akcjonariuszy i podjął decyzję o jej kontynuacji. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Michał Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

Inne komunikaty