Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
31.01.2024, 15:07

ATA Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podaje do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2023 roku:
- przychody ze sprzedaży: 85 mln zł (w porównaniu do 112 325 286,03 zł w IV kwartale 2022 roku), - zysk netto: 2,66 mln zł (w porównaniu do 10 553 863,99 zł w IV kwartale 2022 roku), - EBITDA: 3,34 mln zł (w porównaniu do 13 695 402, 17 zł w IV kwartale 2022 roku). Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za IV kwartał 2023 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za IV kwartał 2023 roku. W IV kwartale 2023 roku na wyniki finansowe Emitenta nadal wpływ miał utrzymujący się w tym okresie niższy (niż w porównywanym kwartale 2022 roku) poziom stawek za fracht morski oraz wzmożona konkurencja między podmiotami specjalizującymi się, tak jak Spółka, w organizacji transportu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty