Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
28.07.2023, 16:04

ATA Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podaje do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2023 roku:
- przychody ze sprzedaży: 77,7 mln zł (w porównaniu do 125.397.676,88 zł w II kwartale 2022 roku), - zysk netto: 1,9 mln zł (w porównaniu do 3.774.113,86 zł w II kwartale 2022 roku), - zysk operacyjny: 2,9 mln zł (w porównaniu do 4 221 730,88 złotych w II kwartale 2022 roku), - EBITDA: 3,1 mln zł (w porównaniu do 4 925 340,13 złotych w II kwartale 2022 roku). Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za II kwartał 2023 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za II kwartał 2023 roku. Na poziom wyników finansowych Spółki w II kwartale 2022 roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku transportu morskiego i lądowego, w tym globalne zmniejszenie się ilości towarów do obsługi, co powoduje wzrost konkurencji (m.in. cenowej) między podmiotami specjalizującymi się w organizacji przewozów oraz idące za tym dalsze spadki stawek frachtowych. W tych, aktualnie panujących, warunkach rynkowych Spółka wypracowała niższe wyniki finansowe, niż w porównywanym kwartale. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty