Trwa ładowanie...
Notowania

ATA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 marca 2023 roku od Pani Wandy Laskowskiej - Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Powyższe powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty