Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”) zwołuje niniejszym na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ZWZ", które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25.
W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z planowanym porządkiem obrad i planowanymi zmianami Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, polityki wynagrodzeń oraz projekty uchwał ZWZ, a także pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty