Trwa ładowanie...
Notowania

PKN Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projektu planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 2 czerwca 2022 roku:
„ PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki zatwierdził projekt planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) („Projekt Planu Połączenia”). Projekt Planu Połączenia zakłada, że połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS („Połączenie”). Zgodnie z Projektem Planu Połączenia akcjonariuszom Grupy LOTOS, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy LOTOS, zostaną wydane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS) („Parytet Wymiany Akcji”). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję Grupy LOTOS akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają 1,075 akcji PKN ORLEN (Akcji Połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Projekcie Planu Połączenia. Projekt Planu Połączenia wymaga jeszcze ostatecznego uzgodnienia z Grupą LOTOS oraz podpisania przez Zarząd PKN ORLEN S.A. oraz Zarząd Grupy LOTOS. ”

Inne komunikaty