Trwa ładowanie...
Notowania
AUXILIA: strona spółki
3.06.2022, 15:54

AUX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz klauzula RODO.

Załączniki

Inne komunikaty