Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
8.06.2022, 22:14

OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.

Zarząd OPTeam S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty