Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
9.06.2022, 18:27

IMS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 09.06.2022 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 28,02% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,90% ogólnej liczby głosów; 2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 24,78% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,60% ogólnej liczby głosów; 3) Fundusze/Subfundusze zarządzane przez Opera TFI S.A. (w tym: NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu; OPERA SFIO subfundusz Opera Alfa-plus,pl; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Akcji; OPERA PI FIZ; OPERA MP FIZ; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Aktywnej Alokacji; OPERA SFIO subfundusz OPERA Beta-plus,pl; OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa,pl; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Equilibrium,pl; OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) posiadające łącznie 3.674.870 akcji, reprezentujących 3.674.870 głosów, co stanowiło 16,64% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 11,82% w ogólnej liczbie głosów 4) CACHEMAN LIMITED - liczba posiadanych akcji: 2.982.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.982.000, co uprawniało do 13,50% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,59% ogólnej liczby głosów; 5) Paweł Przetacznik - liczba posiadanych akcji: 2.000.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.000.110, co uprawniało do 9,06% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,43% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty