Trwa ładowanie...
bEiuYUIB

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-02
IMS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 czerwca 2021 roku
3,60
-0,56
2021-06-02
IMS Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok
3,60
-5,00
2021-06-01
IMS Przejęcie podmiotu z branży Emitenta
3,47
+2,31
2021-05-27
IMS QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,40
0,00
2021-05-04
IMS Informacje związane z umorzeniem subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0
3,03
0,00
2021-04-28
IMS R /: formularz raportu rocznego
3,08
0,00
2021-04-28
IMS RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,08
0,00
2021-04-23
IMS Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki - obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki
3,27
-5,20
2021-03-31
IMS Podpisanie umowy zawierającej ramowe warunki transakcji dotyczącej przejęcia podmiotu z branży Emitenta
2,72
-1,10
2021-03-02
IMS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku
2,71
+1,11
2021-03-02
IMS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku
2,71
+1,11
2021-03-02
IMS Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023
2,71
+0,74
2021-02-18
IMS Informacja o transakcji na akcjach Spółki
2,85
0,00
2021-02-03
IMS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 2 marca 2021 roku
2,85
0,00
2021-02-03
IMS SA-PSr 2020 - skorygowany
2,85
0,00
2021-02-03
IMS Korekta błędu Audytora w Raporcie z Przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2020 r.
2,85
0,00
2021-01-29
IMS Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji
2,67
+5,62
2021-01-26
IMS Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku
2,83
-1,06
2021-01-24
IMS Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023
2,80
+1,07
2021-01-20
IMS Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
2,85
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona
bEiuYUJj