Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 37914 66011 0109 018
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8902 9581 6413 831
Zysk (strata) brutto1 8333 0421 5443 756
Zysk (strata) netto1 5312 3181 2693 651
Przepływy netto1 5615031 225-2 461
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 7013 0384 2001 337
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 301-749-1 719-5 188
Przepływy netto z działalności finansowej-839-1 786-1 2561 390
Aktywa razem60 71759 74457 48956 387
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 18633 71135 20035 337
Zobowiązania długoterminowe17 12217 91416 16317 182
Zobowiązania krótkoterminowe16 06415 79719 03718 155
Kapitał własny27 22625 69522 35021 081
Kapitał zakładowy622622622622
Liczba akcji (tys. szt.)31 099,0931 099,0931 099,0931 099,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,880,830,720,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,070,040,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 86036 78459 49053 247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 5404 60711 87312 073
Zysk (strata) brutto8 3263 82211 32411 613
Zysk (strata) netto7 1933 1019 4019 289
Przepływy netto-93741645-6 435
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 68410 42214 96614 502
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 673-3 768-2 437-4 842
Przepływy netto z działalności finansowej-1 104-5 913-11 884-16 095
Aktywa razem59 74445 95252 53248 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 71126 00132 65130 261
Zobowiązania długoterminowe17 91412 62412 39613 654
Zobowiązania krótkoterminowe15 79713 37720 25516 607
Kapitał własny25 69519 96319 94518 254
Kapitał zakładowy622628647670
Liczba akcji (tys. szt.)31 099,0931 424,0932 373,3333 499,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,830,640,620,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,230,100,290,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport