Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
13.06.2022, 11:32

SFS Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 12 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęło od Pana Roberta Dziubłowskiego zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2] Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty