Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
14.06.2022, 16:14

KRU Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM3

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 548/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500 000 obligacji na okaziciela serii AM3 Emitenta, o wartości nominalnej 100 zł każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
Jednocześnie Emitent informuje, iż KDPW w dniu 14 czerwca 2022 r. poinformował w Oświadczeniu nr 529/2022 z dnia 14 czerwca 2022, iż rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty