Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
14.06.2022, 16:14

OPM Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 08.06.2022 r.

Zarząd OPTeam S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam SA w dniu 08.06.2022 r.:
1)Janusz Bober był uprawniony z 1 372 523 akcji, z których przysługiwało 1 372 523 głosów stanowiących 22,67 % w liczbie głosów na ZWZA oraz 17,44 % w ogólnej liczbie głosów. 2)Andrzej Pelczar był uprawniony z 1 372 523 akcji, z których przysługiwało 1 372 523 głosów stanowiących 22,67 % w liczbie głosów na ZWZA oraz 17,44 % w ogólnej liczbie głosów. 3)Wacław Irzeński był uprawniony z 1 372 523 akcji, z których przysługiwało 1 372 523 głosów stanowiących 22,67 % w liczbie głosów na ZWZA oraz 17,44 % w ogólnej liczbie głosów. 4)Ryszard Woźniak był uprawniony z 1 386 525 akcji, z których przysługiwało 1 386 525 głosów stanowiących 22,90 % w liczbie głosów na ZWZA oraz 17,61 % w ogólnej liczbie głosów. 5)Leon Marciniec był uprawniony z 550 000 akcji, z których przysługiwało 550 000 głosów stanowiących 9,08 % w liczbie głosów na ZWZA oraz 6,99 % w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty