Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
14.06.2022, 22:04

ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że powziął informację, że Sąd Powszechny w Turynie I Wydział Cywilny („Sąd”) wydał w dniu 13 czerwca 2022 roku postanowienie, w którym oddalił wniosek Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A. („Spółka”) z dnia 21 marca 2022 roku oraz 23 marca 2022 roku w przedmiocie powołania nowych członków Kolegium Syndyków Spółki, przedłużenia kadencji dotychczasowego Członka Zarządu – Konrada Fila oraz zmiany art. 11 i 33 Statutu Spółki w przedmiocie poddania ewentualnych sporów pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych („Postanowienie”).
W uzasadnieniu Postanowienia Sąd potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem zachowanie Członka Zarządu Spółki Trade S.p.A.– Konrada Fila, który podczas w/w Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki uznał, iż jedyny wspólnik Spółki tj. ASM Group S.A. była prawidłowo reprezentowana przez Dorotę Kenny – Prezesa Zarządu ASM Group S.A. i Jacka Pawlaka – Członka Zarządu ASM Group S.A. W związku z powyższym stanowiskiem, Sąd uznał wniosek Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner za nieuzasadniony i podlegający oddaleniu. Treść Postanowienia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-13
ASM Wykonanie zalecenia UKNF
0,45
0,00
2022-08-13
ASM Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-08-01
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-07-08
ASM Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
0,45
0,00
2022-06-27
ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki
2022-06-27
ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
2022-06-23
ASM Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
2022-06-14
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
2,00
-77,50