Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
15.06.2022, 18:41

ECH Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku (dalej: "ZWZA").
1. Lisala sp. z o.o. - 272.375.784 akcji uprawniających na ZWZA do 76,64% głosów i stanowiących 66,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 54.468.000 akcji uprawniających na ZWZA do 15,33% głosów i stanowiących 13,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander - 27.350.000 akcji uprawniających na ZWZA do 7,70% głosów i stanowiących 6,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty