Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
20.06.2022, 12:51

PKN Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że Komisja Europejska („Komisja”) zatwierdziła zaproponowanych przez Spółkę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”). Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami.
Zawarcie umów przyrzeczonych z wyżej wskazanymi nabywcami oraz w zależności od przypadku wejście w życie umów warunkowych winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję. Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r. oraz nr 25/2022 z 15 czerwca 2022 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-10
PKN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu
70,40
+0,97
2022-08-10
PKN Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
70,40
+0,14
2022-08-09
PKN Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.
70,40
0,00
2022-08-05
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
72,40
0,00
2022-08-05
PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
72,40
0,00
2022-08-03
PKN Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych
76,10
-1,52
2022-08-02
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku
76,10
0,00
2022-08-01
PKN Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem
75,52
0,00
2022-07-29
PKN Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem
74,98
0,00
2022-07-21
PKN Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.
74,10
-0,38