Trwa ładowanie...
Notowania
AUXILIA: strona spółki
20.06.2022, 14:42

AUX Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. do informacji Spółki wpłynęło zawiadomienie od PHI LEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczące przekroczenia progu powyżej 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty