Trwa ładowanie...
Notowania
ELQ: strona spółki
21.06.2022, 15:46

ELQ Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Spółki ELQ S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. Emitent nabył 49 udziałów w spółce ELQ Sun sp. z o.o. Cena nabycia udziałów wyniosła 9 800 zł i był równa sumie wartości nominalnej nabytych udziałów spółki. Po transakcji Emitent stał się właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego w spółce ELQ Sun sp. z o.o. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Inne komunikaty