Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
22.06.2022, 14:36

LKD Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2022 z dnia 26 maja 2022 roku oraz 13/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwałę nr 7/06/2022 w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda).
Zgodnie z podjętą uchwałą nr 7/06/2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło przeznaczyć cześć zysku netto Spółki za rok 2021, w łącznej kwocie 29.700 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy). Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 21 września 2022 roku oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 15 listopada 2022 roku.

Inne komunikaty