Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
23.06.2022, 23:15

FHD Zawarcie umowy o poufności w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w nawiązaniu do raportu nr 3/2022 opublikowanego w systemie ESPI w dniu 6 maja 2022 r. pt. „Zlecenie realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta”, informuje, iż Emitent w dniu 23 czerwca 2022 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności z prywatną firmą inwestycyjną (private investment firm) z siedzibą w USA, specjalizującą się w inwestycjach w obszarze usług finansowych, w szczególności ubezpieczeń, kredytów konsumenckich, pośrednictwa finansowego i kredytowego.
W dniu 6 maja 2022 roku Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wspólnie z 6 innymi podmiotami z krajów Unii Europejskiej zlecił jednej z największych globalnych firm doradczych realizację projektu, którego celem jest: 1. Identyfikacja i pozyskanie fundatorów finansowania dłużnego oraz uzgodnienie Wstępnych Warunków Finansowania (term sheet). 2. Uzgadnianie treści umów dot. pozyskiwania i zakupu portfeli odwróconych kredytów hipotecznych ("MOPA-Mortgage Origination and Purchase Agreement") oraz umowy o obsługę kredytu hipotecznego ("MSA-Mortgage Servicing Agreement"). Celem zlecenia jest stworzenie platformy do pozyskiwania przez 7 podmiotów biorących udział w projekcie, w tym przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A., dopasowanego do europejskiego rynku hipoteki odwróconej długoterminowego finansowania dłużnego. Podpisanie umowy o poufności jest elementem realizacji powyższego zlecenia i jednocześnie rozpoczyna proces negocjacji i proces due diligence (badania Emitenta) w zakresie niezbędnym do uruchomienia finansowania. W ocenie Zarządu możliwe do pozyskania w ramach przeprowadzanego procesu finansowanie dłużne (we wskazanym powyższej zakresie), może istotnie wpłynąć na zwiększenie skali działalności Emitenta i tym samym na osiągane przez niego wyniki finansowe. O dalszych istotnych etapach realizacji w/w projektu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż realizacja projektu długoterminowego finansowania dłużnego może mieć istotny pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki finansowe Emitenta.

Inne komunikaty