Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku („ZWZ”) wraz tekstem jednolitym polityki wynagrodzeń przyjętym uchwałą nr 24 oraz tekstem jednolitym Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą nr 27.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty