Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r. („ZWZ”).
Zestawienie uwzględnia liczbę głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy na ZWZ, ich procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty