Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
27.06.2022, 17:41

QRS Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2022 r. od p. Pawła Pasternoka oraz w dniu 27 czerwca 2022 r. od p. Artura Paderewskiego, p. Piotra Płuska, p. Pawła Cichonia, p. Macieja Klimczaka, p. Karoliny Paderewskiej, p. Jerzego Cieślika, Q1 FIZ powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty