Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
28.06.2022, 15:26

OBL Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta - Pumech sp. z o.o. (dalej: "Pumech") podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Pumech.
Podjęcie uchwały związane jest z dokonaną oceną możliwości rozwojowych spółki zależnej, zasadnością jej dalszego funkcjonowania oraz działaniami związanymi z upraszczaniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Orzeł Biały. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty