Trwa ładowanie...
Notowania
PHN: strona spółki
28.06.2022, 17:20

PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r.
1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH: 36 842 988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 85,64% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 71,93% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,80% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,07% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Inne komunikaty