Trwa ładowanie...
Notowania
EUROCASH: strona spółki
30.06.2022, 17:12

EUR Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash" lub "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Eurocash ze skutkiem od chwili zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. Złożona rezygnacja ma związek z zamiarem dołączenia Pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral do Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących z dnia 16 grudnia 2021r. (RB 16/2021) oraz z dnia 31 stycznia 2022r. (RB 2/2022).

Inne komunikaty